คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แมงมุมชักใย โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แมงมุมชักใย โดย บือพอ ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ “ถึงวาระหนึ่งแมงมุมจะชักใยทั่วขุนเขา แม่น้ำลำธารจะไหลย้อนกลับ ผู้คนทั่วแผ่นดินจะขาดแคลนน้ำ แม่น้ำที่เคยไหลเอ่อนองจะแห้งขอด แม้แต่มดคันไฟก็สามารถข้ามไปได้”