คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แผ่นดินจะพลิกผัน โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แผ่นดินจะพลิกผัน โดย บือพอ ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ “ถึงวาระหนึ่งแผ่นดินจะพลิกผัน แผ่นดินจะชำระตัวมันเอง น้ำจะท่วมทั้งผืนแผ่นดิน อีกไม่นานนักแผ่นดินจะร้อนระอุ ผืนปฐพีจะลุกเป็นไฟ ไม่มีสิ่งใดมีชีวิตอีกต่อไป เหลือเพียงผีปอบเท่านั้น”