โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2554

โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2554 ณ บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 14 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย [fbphotos id=644056568986094 limit=40]

โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2553

โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2553 ณ บ้านกิ่วขมิ้น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านแม่สุรินทร์น้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย [fbphotos id=644051555653262 limit=40]

โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2552

โครงการสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมปันน้ำใจสู่พี่น้องเก่อเจ่อโข่ ปี 2552 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมาก-ลาง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย [fbphotos id=644042242320860 limit=40]