ว่าด้วยเรื่อง คนงาม

วิถีชีวิตอันเรียบง่าย ‘ อัตลักษณ์แห่งล้านนา ท่ามกลางแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ Lanna Basic Look ” ด้วย Mix & Match เสื้อไทลื้อกับยีนส์ เทรนด์แฟชั่นล้านนาร่วมสมัย สไตล์เรียบง่าย ด้วยความหลากหลายของชาติพันธ์บนพื้นแผ่นดินมหานครแห่งล้านนา จึงเป็นแรงบันดาลใจ !! “แม่ญิงล้านนา” ณ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 cr.กองประกวดนางสาวเชียงใหม่