คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง สัตว์เลี้ยงหมดไป โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง “สัตว์เลี้ยงหมดไป”  โดย บือพอ ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ “ถึงวาระหนึ่งผู้คนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป ช้างที่เลี้ยงไว้ลากซุงก็จะสูญพันธุ์ วัว ควายที่เลี้ยงไว้ไถนาก็จะมลาย ช้างหัวกลมก็จะหมดยุคไป ช้างหัวแบนจะเข้ามาแทนที่ วัว ควายใจเนื้อก็จะสิ้นสมัย วัว ควายใจเหล็กจะย่างกรายเข้ามา”