ปณ.แม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงเวลา ปิดเปิด maehongson post office working hour

ประกาศ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ขยายเวลาให้บริการแล้ว วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการถึง 20.00 น. รายละเอียดตามภาพ .ท่านใดกลัวลืมเวลา save รูปนี้เก็บไว้เลย — at ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน. Maehongson post office working hour has changed Monday to Friday 08.30 – 20.00 Saturday 08.30 – 12.00 Sunday 09.00 – 12.00