หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 1 เต่อ อิ้ ถี่ 2 คี                                                         คี อ๊อ หงิ 3 เซอะ เป๊ ซา 4 หลุ่ย เปร้า ลี 5 แหย่ จิ้ งัวะ 6 คือฺ เจา ฉุ ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 7 นุ๊ย ซา ซึ 8 เคฺาะ หยิ แฮะ 9 คุย จั๊ว กุ๊ 10 เต่อ ซี เก่า […]

หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู จอบ โห่โจ๊ะ เลา อะกุ๊ มีด แฆ๊ะ เจียะ อ้าถะ เสียม บอเก่อชือ (บอแชะ) โต่งฉ้อ ตุ๊ฉะ เคียว ทะแฆ๊ะ,(บอพละ) เหลี่ย มึ๊ชู คราด หน่อ กั๊วะ จ้าซัวจ๊อ ลู้หะ ค้อน กั๊วะหล่า เจ้า อ้าชุ เลื่อย ทะบึ๊ (ทะหล้ะเสะ) เกอ ลิลือ   ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะยอ ม้ง ลีซู เสื้อ เชกา ชอ บีฉิ เสื้อแขนสั้น เชกาจึ๊ผื่อ ชอเต หลู บีฉิ ทีเชี่ย เสื้อแขนยาว เชกาจึ๊ทอ ชอเต เด๋ บีฉิ ทีชี เสื้อกันหนาว เชกาต่าเก่อฺ ชอนอ บีฉิด่าเมาะ กางเกง พล่อคี จี มือชือ กางเกงขายาว พล่อคีข่อทอ จี เด๋ มือชือ ทีชี กางเกงขาสั้น พล่อคีข่อผื่อ จี หลู มือชือ ทีเชี๊ยะ ผ้าถุง หนี่ พะโถ่ง ดูตึ๊ เข็มขัด หย่อแกะรุ สีเต๋อ จื่อขือ หมวก […]

หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ความคาดหวัง ต่า เชอ หมื่อหล่า เก๋จอ เซียะ ทีดื่อ หย่าละ ความสะดวก ต่า เส่อ เบล ย่อง หยิ เปียะ ห่วงใย ต่า บะ โหยะ เช่อ จ่อ ชื่อ จะ การให้ ต่า เห่ หล่า เก๋ ปู๊ เกื๋อ การตอบรับ ต่า ตู่ลอ คอเชอ เก๋ เต้ หมู่ อี้ เกื่อ ล๊า การดูแล ต่า กว่า แชว ซ้าย […]

หมวดว่าด้วย อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  อาการและกิริยา ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู นั่ง ฉี่นอ หย่าว / เหย่า งีต๊ะ ยืน แชเถ่อ เสอ หิ นอน มี ปือ อิต๊ะ กิน เอาะ น้อ จ๋า เดิน ฮะ หมู่เก๋ / มูเก๋ จากูแฉ๊วฺะ วิ่ง จิ เฑีย เตื๋อ กระโดด โคยต่า เพลอ แอ๊ะ ง่วงนอน ต่าโหม่มีซะ เจ่าหย่อ อิเมื๊อะ หิวข้าว ต่าโหม่เอาะซะเม ใช้ปร้าหมอ / ใช้ จาหิเมื๊อะ หิวน้ำ ต่าโหม่ออซะที ขี่เด้ […]

หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน  ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ตีข้าว เพ๊าะบือ ด๊าวเบล้ จาเอี๋ยะ ตำข้าว หย่อฺบือ ตั๋วเบล้ จาเตี๊ยะ หุงข้าว พอเม จุ๊หมอ จาเกี๊ยะ ทำกับข้าว มาเอาะ ต่าเอาะ อัวเย้า อุเผียชา ผ่าฟืน ผ๊ะสึหมื่อ พัวเต่อ ซือเขือ ทอผ้า บึ๊ต่า ดั่วเด๊า / พฺตอเนฺต๊า แหย่เฉีย จักรสาน เทต่า เฟี้ยะ / เฮี้ย กะ สร้างบ้าน เตะเด๊อะ อัวเจ๋ ฮีเซี๊ยะ ปลูกข้าว สู่บือ จ่อเบล้ จาเตื๊อะ หว่านเม็ดข้าว พีวฺ บือคลี เจ๊ยุ เบล้ […]