ธา ที่เกี่ยวกับชีวิตและความรักระหว่างหญิงชายของกะเหรี่ยง

“ธา” ที่เกี่ยวกับชีวิตและความรักระหว่างหญิงชายของกะเหรี่ยง 1. ตือ เลอะ เจ๊าะ มี ถ่อ เดาะ นา      เจ๊าะ เต่อ โอะ ลอ ข่อ เต่อ กฺา ถึงวันที่เรารู้ว่าเรารักกัน           พี่จะไม่อยู่เดียวดายอีกต่อไป 2.   มี เต่อ ยุ้ แก เต่อ กว่า ลา           ลา เต่อ ทู่ เส่อ ยื่อ บะ นา หลับไปตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาดูดวงจันทร์   ดวงจันทร์ยังไม่ตรงหัว ใจคิดถึงเจ้า 3.   ชิหมื่อถ่อ ชิหมื่อ […]