ธาปลือ (ซองานศพ ) ของกะเหรี่ยง

 ธาปลือ (ซองานศพ ) ของกะเหรี่ยง                        ­ หมื่อแมะคิคิ หมื่อแมะคิ               ตะวันดับแล้ว ตะวันดับ         ลาแมะคิคิ ลาแมะคิ                    เดือนดับแล้ว เดือนดับ                         หมื่อแมะคิ ปกฺาแหน่เส่อกวิ          ตะวันดับ เขาชี้กลับหัว          อะเส่เจาะ แกะเส่ข่อทิ                 ยอดไม้ กลายเป็นโคนไม้                          อ่าทีถ่า เผราะ ซุทีคี                    ต้นน้ำ กลายเป็นท้ายน้ำ           ­ หมื่แมะฮาฮา หมื่อแมะฮา              ตะวันค่ำแล้ว ตะวันค่ำ                หมื่อแมะฮา ปาแหน่เส่อดา            ตะวันค่ำ ชี้กลับหัว ทีถ่าเส่อดา ซุทะปา                     สายน้ำไหลย้อนกลับ         เส่อ่าเจาะ แจลอเส่อดา                ยอดไม้กลับหัวลงพื้น ทาโข่เส่           ­โข่เส่โดะอ่าสะแชะแอะ                 ยมฑูต ผู้ใจร้าย        เก่อชอ แชะซีเลอะอ่าแม              ช้างแทงตายด้วยงา        โข่เส่โดะ อ่าซะเต่อโล                  ยมฑูต ใจไม่ซื่อตรง        ซีเลอะเก่อชอแม อ่าโฆฺะ              ตายเพราะ งาช้าง          ­ โข่เส่โดะ อ่าแมะแต่พะ                 ยมฑูต ตาแตกสลาย       ซี ต่ามา เหน่ชู่นา                         ตายเพราะถูกปองร้าย      ­  โข่เส่โดะ อะชี่ยอูยู                      สุนัขของยมฑูตเห่าหอน       ฆฺะมอ อะชี่ยอูยู                           สุนัขของยมบาลเห่าหอน        อูยู […]