คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง งูยักษ์ โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง งูยักษ์ โดย บือพอ ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ “ถึงวาระหนึ่งงูยักษ์จะเลื้อยเข้าไปในหมู่บ้าน มีขาแต่ผู้คนไม่ย่างก้าว มีทางแต่ผู้คนไม่เดิน ด้วยว่างูยักษ์จะกลืนเข้าไปหมดสิ้น”