แม่น้ำใหญ่เพราะลำธารไหลมาบรรจบ…คนรวยอยู่ได้ เพราะคนจนเลี้ยงดู

ทีโกละโดะทีโพลอแชะ.. ปว่าอาโดะปวาผล่อกว่าแชวฺ แม่น้ำใหญ่เพราะลำธารไหลมาบรรจบ…คนรวยอยู่ได้ เพราะคนจนเลี้ยงดูมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ กัน เช่นเดี่ยวกับคนที่ขึ้นสู่ที่สูงได้จะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมาย ได้ รับความช่วยเหลือจากหลายคน คนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้รับความช่วย เหลือจากคนยากจน เหมือนกับลำห้วยที่ใหญ่ได้ต้องมีลำห้วยเล็กๆ ลำห้วยสาขาต่างๆ หลายๆลำห้วยไหลมารวมกัน

คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า

ปวาโดะปวาซะเนโคล่…ปวาชิปวาซะเนคลิ คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า ธาบทนี้ มีความหมายวว่า คนที่ร่ำรวยมีเงินทองมากแล้วจะมีความหลงไหลในทรัพย์สินเงินทอง มีจิตใจที่คับแคบ เป็นคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่มีน้ำใจประเสริฐจะดีกว่า หรืออีกความหมายหนึ่งว่า คนเรายิ่งมีความเจริญมากขึ้นจิตใจของผู้คนก็ยิ่งต่ำลง หรืออ่านได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/554891?554891