หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน   ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ตีข้าว จ่าเหยาะ  เว เบาะเบย้า แชะดี่ ตำข้าว จ่าเต่  เว จงหาง แชะถ่อง หุงข้าว อ่อเต เว โจ้วฺหาง ห่ออึ้ม ทำกับข้าว ออชิอ่อ เต เว โจ้วฺไรหาง ห่อย้วยจ๊อง ผ่าฟืน ซึ้แจ่ เว พิ จ่าง หมี่จ่าป๊ะ ทอผ้า ถะ เว หลุ่นกะนั้ย ผ่าซาหยะ จักรสาน หยะเว เจี๊ยะ เกาะเหยอะ สร้างบ้าน แหย่เตเว โจ่วฺ เปย้า ยุมโจะ ปลูกข้าว จ่าตีเว จั่วงฺ เบย้า แชะขะ […]

หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน  ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ตีข้าว เพ๊าะบือ ด๊าวเบล้ จาเอี๋ยะ ตำข้าว หย่อฺบือ ตั๋วเบล้ จาเตี๊ยะ หุงข้าว พอเม จุ๊หมอ จาเกี๊ยะ ทำกับข้าว มาเอาะ ต่าเอาะ อัวเย้า อุเผียชา ผ่าฟืน ผ๊ะสึหมื่อ พัวเต่อ ซือเขือ ทอผ้า บึ๊ต่า ดั่วเด๊า / พฺตอเนฺต๊า แหย่เฉีย จักรสาน เทต่า เฟี้ยะ / เฮี้ย กะ สร้างบ้าน เตะเด๊อะ อัวเจ๋ ฮีเซี๊ยะ ปลูกข้าว สู่บือ จ่อเบล้ จาเตื๊อะ หว่านเม็ดข้าว พีวฺ บือคลี เจ๊ยุ เบล้ […]