หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า จอบ จี้โกะ พอง แจ่มา มีด อ้าทอ จุ มีแช้ เสียม โถ๊ะเป่ ชิว เกิ่งแช๊ เคียว เหยอะตู่ หยุ กั๊ดแบ่ว แหย่โกะ คราด กะสุ ย๊าบ แยะก๊ะ ค้อน ต๊อหม่ะ โป้ว แตผู่ เลื่อย เลอตู่เว เหยียว แยมา ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู จอบ โห่โจ๊ะ เลา อะกุ๊ มีด แฆ๊ะ เจียะ อ้าถะ เสียม บอเก่อชือ (บอแชะ) โต่งฉ้อ ตุ๊ฉะ เคียว ทะแฆ๊ะ,(บอพละ) เหลี่ย มึ๊ชู คราด หน่อ กั๊วะ จ้าซัวจ๊อ ลู้หะ ค้อน กั๊วะหล่า เจ้า อ้าชุ เลื่อย ทะบึ๊ (ทะหล้ะเสะ) เกอ ลิลือ   ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต