หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ชีวิต อาซา แหม่ง ม๊ะ โด๊ะ ความรัก หะ เผ๊าะ เว ฮั้ม มอก ความสามัคคี จ่อดะห่อดะเว ต๋ง เฮี้ยว วานาซึ ความคาดหวัง ดอหล่ออ่า เว หมั๋งก๋า ไฟ โนทุม ความสะดวก เตซา จ่อซาเว คู๋ เยียม ยอ ซ๊ะ ห่วงใย ดอ คี่ เว จ่าวเม่ย หนู่ ม๊อะ การให้ ปี เว ปุน ปิ แหน่ะ การตอบรับ เกาะโก๊ะเพอหล่ะ เยีย […]

หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ความคาดหวัง ต่า เชอ หมื่อหล่า เก๋จอ เซียะ ทีดื่อ หย่าละ ความสะดวก ต่า เส่อ เบล ย่อง หยิ เปียะ ห่วงใย ต่า บะ โหยะ เช่อ จ่อ ชื่อ จะ การให้ ต่า เห่ หล่า เก๋ ปู๊ เกื๋อ การตอบรับ ต่า ตู่ลอ คอเชอ เก๋ เต้ หมู่ อี้ เกื่อ ล๊า การดูแล ต่า กว่า แชว ซ้าย […]