หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า ไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า 1 เต เหยียด ตี่ 2 งี อี งี่ 3 แซะ ปัว ซุ้ม 4 ออ เปล อ่อ 5 ง่า ปฺยา งา 6 เข๊าะ จุ๊ โก่ 7 สื่อ เสี่ย สิ 8 ฮี เหียด เหยะ 9 กว้อ ดั่ว เหงย 10 เต ชี เจียบ เช้ 11 เตชี เต เจียบ […]

หมวดว่าด้วย ตัวเลข ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ตัวเลข  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 1 เต่อ อิ้ ถี่ 2 คี                                                         คี อ๊อ หงิ 3 เซอะ เป๊ ซา 4 หลุ่ย เปร้า ลี 5 แหย่ จิ้ งัวะ 6 คือฺ เจา ฉุ ไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู 7 นุ๊ย ซา ซึ 8 เคฺาะ หยิ แฮะ 9 คุย จั๊ว กุ๊ 10 เต่อ ซี เก่า […]