โครงการ สมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอม ปันน้ำใจสู่พี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่ ปี 6 (2557)

maeukor1

logo-deksammork

ชื่อโครงการ สมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอม ปันน้ำใจสู่พี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่ ปี 6 (2557)

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ประสานโครงการและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

นายวิธี เทอดชูสกุลชัย   เบอร์โทร. 089-266-1578  E-mail : witee@hotmail.com

 หลักการและเหตุผล

ด้วยเว็บไซต์เด็กสามหมอกดอทคอมและสมาชิกทุกท่าน ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันแม้ว่าระบบการคมนาคมขนส่งถนนหนทางจะดีขึ้นแต่ยังขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างที่ระบบไฟฟ้าใช้  จำเป็นต้องพึ่งไม้เกี้ยะ (ต้นสน) ในการหุงหาทำอาหาร ก่อกองไฟ เพื่อผิงไฟ สร้างภูมิคุ้มกันและให้ความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บกลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่
และเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นเป็นปี 5 และในปีนี้ก็จะดำเนินการต่อเป็นปีที่ 6 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ผ้าห่ม มุ้ง เสื่อ เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จึงจัดทำโครงการขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนตามจิตศรัทธาและจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำไปปันน้ำใจสู่พี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างพลังสามัคคีในเครือสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันกับกลุ่มคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันและมีจิตศรัทธาต่อผู้อื่น
  3. เพื่อเสริมสร้างพลนามัยที่ดีของชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีสุขภาพดีทั่วหน้า

เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ

จำนวนผ้าห่ม มุ้ง เสื่อ และเสื้อผ้ากันหนาว อย่างละ 100 ชุด และอุปกรณ์กีฬา อย่างละ 2 ชุด
             เชิงคุณภาพ
             จำนวนผู้ได้รับการปันน้ำใจ 100 ครอบครัว

  

ขั้นตอนการดำเนินการ

         1.ขั้นเตรียมการ

                1.1 เขียนโครงการ

1.2 ประชุมออนไลน์ของทีมงาน

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ

1.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่

  1. ขั้นดำเนินการ
    2.1 เดินทางไปหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

2.2 มอบของแก่พี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโข่

  1. ขั้นติดตามประเมินผล

อัพโหลดรูปภาพกิจกรรมขึ้นทางเว็บไซต์เด็กสามหมอกดอทคอมและทางโซเชียลมีเดีย ผ่าน Facebook, Google+


ระยะเวลาดำเนินการ

                ระยะเวลา              วันเสาร์ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สถานที่                บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดพลังสามัคคีในเครือสมาชิกเด็กสามหมอกดอทคอมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  2. สมาชิกมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับกลุ่มคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเดียวกันและมีจิตศรัทธาต่อผู้อื่น
  3. พี่น้องปวาเก่อญอเก่อเจ่อโขมีสุขภาพพลนามัยดีทั่วหน้า

สิ่งที่ขอรับบริจาค

ผ้าห่ม                 จำนวน   100 ผืน

มุ้ง                      จำนวน   100 หลัง

อุปกรณ์กีฬา          อย่างละ 2 ชุด

เสื้อผ้ากันหนาวตามแต่กำลัง

วิวหมู่บ้านแม่อูคอหลวง ม.5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

34424_135491439832011_3786353_n 71663_141279405919881_8076437_n

ภาพกิจกรรมเมื่อปีก่อนหน้านี้ คลิก

ภาพกิจกรรมเมื่อปี 2552 คลิก  http://www.deksammork.com/t_dek52/

โครงการเมื่อปี 2552 คลิก http://www.deksammork.com/web51/?name=news&file=readnews&id=19

หรือทาง Facebook ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480877331950381.101332.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473689806002467.100159.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/deksammork/media_set?set=a.306608249377291.68818.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.478022075569240.100832.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306582022713247.68815.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306135192757930.68720.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169652759739508.30837.100000843556016&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.138551626182955.13558.100000843556016&type=3

 

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ .docx และ เอกสารไฟล์ .pdf ที่นี่

////////////////////////////////////////////////

ขอขอบคุณและอนุโมธนาสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

2014-11-10_134816

 

สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ มีดังนี้

2014-11-10_134725

***สำหรับยอดเงินที่เหลือผมจะเก็บไว้ใช้กับโครงการฯ ในปีต่อไปนะครับ ***

ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโครงการฯปี6 ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้โครงการฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะมีอุปสรรค์บ้างในการเดินทางบ้างก็ตาม หวังว่าโครงการฯ ต่อๆไป จะได้รับความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีเหมือนปีนี้ ก็ขอให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ต่าบลึ้โดะมะ ^___^

บรรยากาศเข้าชมได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.782898971768519.1073741837.629414787116939&type=1

หรือ

[fbphotos id=782898971768519 limit=50]