เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
^__^เว็บไซต์เด็กสามหมอกดอทคอม ยินดีต้อนรับทุกท่าน ^__^
เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับเผยแพร่ข้อมูลภาษากะเหรี่ยงออนไลน์ 24 ชั่วโมง

จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลภาษากะเหรี่ยง (ปวาเก่อญออากว่อ)
2. เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของชนเผ่าปวาเก่อญอเรา
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารต่างๆ
4. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
5. แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาษาปวาเก่อญอเรา

แรงบันดาลใจในการจัดทำเว็บไซต์
ในฐานะที่เป็นปวาเก่อญอคนนึง ก็อยากทำให้ที่เกิดประโยชนต่อพี่น้องปวาเก่อญอ
และสังคมบ้างและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวชนเผ่าปวาเก่อญออ่ะครับ

ต่าบลึ้โดะมะ
นายธี เด็กสามหมอก
www.เด็กสามหมอก.com
www.deksammork.com