หมวดว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องแต่งกาย  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะยอ

ม้ง

ลีซู

เสื้อ เชกา ชอ บีฉิ
เสื้อแขนสั้น เชกาจึ๊ผื่อ ชอเต หลู บีฉิ ทีเชี่ย
เสื้อแขนยาว เชกาจึ๊ทอ ชอเต เด๋ บีฉิ ทีชี
เสื้อกันหนาว เชกาต่าเก่อฺ ชอนอ บีฉิด่าเมาะ
กางเกง พล่อคี จี มือชือ
กางเกงขายาว พล่อคีข่อทอ จี เด๋ มือชือ ทีชี
กางเกงขาสั้น พล่อคีข่อผื่อ จี หลู มือชือ ทีเชี๊ยะ
ผ้าถุง หนี่ พะโถ่ง ดูตึ๊
เข็มขัด หย่อแกะรุ สีเต๋อ จื่อขือ
หมวก โค่เกล่อ กอหม่อ หน่าหู
ผ้าพันคอ หน่อแป๊ะข๊อ เต้าขือจ้าด๊า พาสึกิ
ถุงมือ จึ๊พล่อ น้าโล่งเต่ แหล่แพถั๊วดู
ถุงเท้า ข่อพล่อ เถาะขึ หวาจึ
รองเท้าเตะ ข่อพิทิ๊ เคาเบลี๊ยะ ชืองีเปี๊ยะตะ
รองเท้าผ้าใบ ข่อผิพล่อ เคาเด๊า คีงีฟูฟู
แว่นตา แมะเด๊าะ เจาะขอมัว เมียวสึจ้าดุ
แหวน เป่อซิ ไพร้ เลยี่กื้อ
ต้มหู หน่าดิ๊ หื่อเบ้า หนะคุ
หวี สี่ หยั่ว อู้ปึ๊
สร้อย แพ เซอ จือกื้อแหน่ดึดุ๊
กำไล จึ๊พล่อ โต้ง แหล่แพดึดุ๊
ที่คาดผม โข่กลอ จ๊าเคี๊ยะปร้าวฮาว อู้ชูก้าดู
ปิ่นปักผม โข่ทิ จ๊าไฉ่ปร้าวฮาว อุ๊ชูก้าดู
สายผูกข้อมือ จึ๊เก่อเด ลัวคีเต่ แหล่แพชูดู

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

kr1