หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

จอบ จี้โกะ พอง แจ่มา
มีด อ้าทอ จุ มีแช้
เสียม โถ๊ะเป่ ชิว เกิ่งแช๊
เคียว เหยอะตู่ หยุ กั๊ดแบ่ว แหย่โกะ
คราด กะสุ ย๊าบ แยะก๊ะ
ค้อน ต๊อหม่ะ โป้ว แตผู่
เลื่อย เลอตู่เว เหยียว แยมา

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

images