หมวดว่าด้วย เครื่องมือการเกษตร ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  เครื่องมือการเกษตร  ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

จอบ โห่โจ๊ะ เลา อะกุ๊
มีด แฆ๊ะ เจียะ อ้าถะ
เสียม บอเก่อชือ (บอแชะ) โต่งฉ้อ ตุ๊ฉะ
เคียว ทะแฆ๊ะ,(บอพละ) เหลี่ย มึ๊ชู
คราด หน่อ กั๊วะ จ้าซัวจ๊อ ลู้หะ
ค้อน กั๊วะหล่า เจ้า อ้าชุ
เลื่อย ทะบึ๊ (ทะหล้ะเสะ) เกอ ลิลือ

 

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

images