หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ  ภาษาไทย ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

ชีวิต อาซา แหม่ง ม๊ะ โด๊ะ
ความรัก หะ เผ๊าะ เว ฮั้ม มอก
ความสามัคคี จ่อดะห่อดะเว ต๋ง เฮี้ยว วานาซึ
ความคาดหวัง ดอหล่ออ่า เว หมั๋งก๋า ไฟ โนทุม
ความสะดวก เตซา จ่อซาเว คู๋ เยียม ยอ ซ๊ะ
ห่วงใย ดอ คี่ เว จ่าวเม่ย หนู่ ม๊อะ
การให้ ปี เว ปุน ปิ แหน่ะ
การตอบรับ เกาะโก๊ะเพอหล่ะ เยีย หมวง เย แอ้โกะหล่ะ

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

ม้ง(1)