หมวดว่าด้วย ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  ศัพท์ใช้ประจำ ภาษาไทย ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

ความคาดหวัง ต่า เชอ หมื่อหล่า เก๋จอ เซียะ ทีดื่อ หย่าละ
ความสะดวก ต่า เส่อ เบล ย่อง หยิ เปียะ
ห่วงใย ต่า บะ โหยะ เช่อ จ่อ ชื่อ จะ
การให้ ต่า เห่ หล่า เก๋ ปู๊ เกื๋อ
การตอบรับ ต่า ตู่ลอ คอเชอ เก๋ เต้ หมู่ อี้ เกื่อ ล๊า
การดูแล ต่า กว่า แชว ซ้าย ซัว กู๊ ตี งิ
การรักษา ต่า เก่อ ตอ เค่อ เจีย อะจุ๊สัวะ ละ
มีกำลังใจ สู่ ชู่ ซะ ชู่ มั่วมั่วเซียะ กาละจา จัวะ
ความรู้ ต่า สี่ ยา หน่า เป่อ เก๋ เป๊า ถู่ หลู่ เสื๊อะ
ความสามารถ ต่า กุ บะ กุ เซ เก๋ เจ้อ เจ ด๊า
ความนึกคิด ต่า โช เก๊อะ โหม่ เก๋ สา ดึ ยะ
ความคิดถึง ต่า ซะ เก๊อะ หยื่อ เก๋ จอ ขิ ยะ
การรอคอย ต่า เคาะ กว่า หล่า เก๋ ต่อ ฮู ยะ มะ
รับฟัง โด เก่อ หน่า เก๋ โหม่ลฺ นา หนะ
ดู กว่าโจะ ไซร้ กุ๊ ตุ๋เงียะ
สนทนา ต่า แต๊ะ เส่อ เก๊าะ ซิ ไฮ่ หลู่ ป่อคัวะฉุฮัวะ
ชี้แจง ดึหน่าเป่อ ไห่เกาะ เป๊า แบ่
สอน โส่ เฆีย ม๊าอ่า
เรียนรู้ พิโลมาโล เก๊อะเป๊า ซูละ
เข้าใจ หน่าเป่อ ก่า เซียะ ตัวะ
ไม่เข้าใจ เตอะหน่าเป่อ จี่ก่าเซียะ หมะตุ่
ไม่รู้ เตอะสี่ ยาบ่า จี่เป๊า หมะซึ
คำถาม ต่าจ๊ะ เก๋ โน่ง นาเงียะ
ยินดีต้อนรับ ตู่ ลอ ข่อ เชอ ยงเซียะต่อจ่าย หละ ชู แฉ๊ว

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต
1013233_10153742949125206_260715602_n