หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน   ลาหู่ เมี่ยน อาข่า

ไทย

ลาหู่

เมี่ยน

อาข่า

ตีข้าว จ่าเหยาะ  เว เบาะเบย้า แชะดี่
ตำข้าว จ่าเต่  เว จงหาง แชะถ่อง
หุงข้าว อ่อเต เว โจ้วฺหาง ห่ออึ้ม
ทำกับข้าว ออชิอ่อ เต เว โจ้วฺไรหาง ห่อย้วยจ๊อง
ผ่าฟืน ซึ้แจ่ เว พิ จ่าง หมี่จ่าป๊ะ
ทอผ้า ถะ เว หลุ่นกะนั้ย ผ่าซาหยะ
จักรสาน หยะเว เจี๊ยะ เกาะเหยอะ
สร้างบ้าน แหย่เตเว โจ่วฺ เปย้า ยุมโจะ
ปลูกข้าว จ่าตีเว จั่วงฺ เบย้า แชะขะ
หว่านเม็ดข้าว จ่าเส่เว ยางเบย้ายาง แชะแช
ลงแขก ก้า ป่าเตดะเว ปุ่ย กง อะหง่า
เกี่ยวข้าว จ่าเหยอะเว ก๊าชแบ่ว แชะแหย่
ถางหญ้า หมู่แอ้ พอบ่าเว จุนเมี้ย ยะหมูโจ
ถอนหญ้า หมู่แอ้ มุบ่าเว แปงเมี้ย ยะหมุเวาะ
ใส่ข้าวไร่ จ่าสี่เกอเว จั่วงเด่เบย้า แชะขะ
ไถ่นา ตีมีคูท่ายเว ไรหลิ่ง แดะมาแฉะ
ร้องเพลง กอแหนะ เต เว ป๋าวยูง ด่อชะชะ
แต่งงาน เหอะดะเว ตองจา หยี่แชะบ๊า
ผูกข้อมือ หล่ะแซแพเว โด่ปั๋ว อะหละปะ
ดักหนู ป่าชะ วาถอเว ตั้งหนาว อูจะท๊อง
เลี้ยงควาย อ้อก่าหู่เว หยูง โหง่ง อาโหย่ชู

ภาพประกอบจาก : อินเตอร์เน็ต

1xl46ii7