หมวดว่าด้วย การดำเนินชีวิตประจำวัน ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

หมวดว่าด้วย  การดำเนินชีวิตประจำวัน  ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู

ไทย

ปกาเกอะญอ

ม้ง

ลีซู

ตีข้าว เพ๊าะบือ ด๊าวเบล้ จาเอี๋ยะ
ตำข้าว หย่อฺบือ ตั๋วเบล้ จาเตี๊ยะ
หุงข้าว พอเม จุ๊หมอ จาเกี๊ยะ
ทำกับข้าว มาเอาะ ต่าเอาะ อัวเย้า อุเผียชา
ผ่าฟืน ผ๊ะสึหมื่อ พัวเต่อ ซือเขือ
ทอผ้า บึ๊ต่า ดั่วเด๊า / พฺตอเนฺต๊า แหย่เฉีย
จักรสาน เทต่า เฟี้ยะ / เฮี้ย กะ
สร้างบ้าน เตะเด๊อะ อัวเจ๋ ฮีเซี๊ยะ
ปลูกข้าว สู่บือ จ่อเบล้ จาเตื๊อะ
หว่านเม็ดข้าว พีวฺ บือคลี เจ๊ยุ เบล้ จายะ
ลงแขก มาเด๊าะมากะ เป้าหย่อฺ / เป๋า หว่าเดี๋ย
เกี่ยวข้าว กุ๊บือ ไหล่เบล้ จาเกื๊อะ
ถางหญ้า กล่อหน่อ ฉาจ้อ หมุเผียะ
ถอนหญ้า แถะหน่อ ด๊อจ้อ หมุเจียะ
ใส่ข้าวไร่ โถ่ขึ จอเบล้เต๋ จามีเตือะ
ไถ่นา แถ่ชิ๊ ไถ่เลี่ย / ไล่เลี่ย อามีไถ
ร้องเพลง อึต่าสะหวิ ฮูเก้า / ฮูนฺก้า หมื่อ กวัะกวั๊ะ
แต่งงาน ถ่อปว่า ซี่ยั๋ว / ซิหยัว อุดุถัวะ
ผูกข้อมือ กี่จึ๊ คีเต่ / คีเต แหล่แพะชัวะ
ดักหนู เด๊าะอุ๊ จั๊วหน่า / จั๊วนา อ๊ะผึด่าดู
เลี้ยงควาย หลื่อเป๊อะหน่า หยู่ตึ / ยูตึก อะหงะฮัวะ
เลี้ยงผี หลื่อต่า หมื่อฆ่ะ หยู่ ด๊า หนี่เตี๊ยะ

1013233_10153742949125206_260715602_n
ภาพประกอบจาก: อินเตอร์เน็ต