ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ชมปาย FunRun ส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสมทบทุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย

#ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ชมปาย #FunRun ส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสมทบทุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ชมปาย FunRun เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยว การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสมทบทุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย (พชอ)

โดยในงานมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน มีการบอกเล่าประวัติศาสตร์อำเภอปาย ณ สวนสาธารณะโพธิ์ร่มรื่น ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย โดยความร่วมมือจาก อาจารย์ยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีจากกรมศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่

จากนั้นเวลา 07.00 น. ได้ปล่อยนักวิ่งไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์พื้นที่ตำบลเวียงใต้เพื่อเดินวิ่งชมปายยังจุดหมายเส้นชัยที่วัดศรีดอนชัย ซึ่งเป็นวัดแรกของอำเภอปาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย โดยมีระยะทาง 5 กิโลเมตร ทำให้ภายในงานที่วัดศรีดอนชัยคึกคักโดยนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีการออกนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปา (พชอ)ปาย ตลาดนัดชุมชน การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนแม่ฮี้ เป็นต้น

“ส่วนตัวผมรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมการวิ่งชมปายในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีเพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายตัวเอง การวิ่งครั้งนี้ทำให้ผมได้เห็นความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ ได้เรียนรู้ประวัติของอำเภอปาย ตลอดเส้นทางที่วิ่งมีความสวยงาม ผมก็หวังว่าจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในครั้งต่อไปครับ”  ^_^