ประกาศ ท่านใดสนใจและมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อสร้างบันไดขึ้นวัดพระธาตุบ้านห้วยหมาก-ลาง

เฉพาะกิจ//ประกาศ ท่านใดสนใจและมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อสร้างบันไดขึ้นวัดพระธาตุบ้านห้วยหมาก-ลาง ณ บ้านห้วยหมาก-ลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 171 ขั้น สามารถร่วมบริจาคได้ครับ ผมจะเป็นตัวแทนนำเงินบริจาคเอาไปมอบให้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

ธี เด็กสามหมอก
อีเมลล์ : witee@hotmail.com
โทร. 08-9266-1578
line id : iamdeksammork
website: www.deksammork.com


20.02.2560

by T Deksammork

++++++++++++++++++++++
รายนามผู้ร่วมบริจาคทำบุญสร้างบันไดพระธาตุห้วยหมาก-ลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านผม
ขออนุโมธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
1. คุณศุภลักษณ์ อินทะวงศ์ จำนวน 200 บาท
2. คุณประพาส วนาศิริ จำนวน 300 บาท
3.อาจารย์โยธิน คุณจรรยา บุญเฉลย จำนวน 300 บาท
4.คุณนวพร แตงอ่อน จำนวน 200 บาท
5.คุณจิราภรณ์ เลิศมงคล จำนวน 200 บาท
6.นายปริญญา ยอดนิปาน จำนวน 100 บาท
7.คุณสุภาพร ยอดนิปาน จำนวน 100 บาท
8.คุณองุ่น โพธิรักษ์ จำนวน 200 บาท
9.คุณศีลา เวชกิจ จำนวน 200 บาท
10.คุณชลนที ศรีมูล จำนวน 200 บาท
11.คุณทับทิม เถาวัลย์ จำนวน 100 บาท
12.คุณชญาภา จิตตา จำนวน 100 บาท
13.คุณราศรี แก้วบุตร จำนวน 100 บาท
14.คุณบุญทรัพย์ หลวงแก้ว จำนวน 100 บาท
15.คุณณัฐปกิตติ์ มาลาวัลย์ จำนวน 100 บาท
16.คุณอุไรวรรณ สิงห์พรหม จำนวน 100 บาท
17.คุณอำภา นางทิน จำนวน 100 บาท
18.เด็กหญิงชมฝัน จิตตา จำนวน 100 บาท
19.เด็กหญิงนันทภัค จิตตา จำนวน 100 บาท
20.คุณพงษ์ศักดิ์ จิตตา จำนวน 100 บาท
21.คุณศรีสะอาด งามเมืองปัก จำนวน 500 บาท
22.คุณนฏกร แจ่มแจ้ง จำนวน 150 บาท
23.คุณกันติชา สมาธิ จำนวน 150 บาท
24.คุณสุพัตรา โกมลกุญชร จำนวน 300 บาท
25.คุณธีรพร โศภิษฐา พร้อมครอบครัว จำนวน 500 บาท
26.คุณจิราพร พรหมรังษี จำนวน 100 บาท
27.คุณอิจี สกุลวงศ์บวร จำนวน 100 บาท
28.ครอบครัวเทอดชูสกุลชัย จำนวน 500 บาท
29.คุณหมอชลากร ทรงธนสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท
30.คุณมิ้ล ขายน้ำผลไม้เชียงใหม่ จำนวน 200 บาท
30.คุณเจริญศักดิ์ เลิศมงคล จำนวน 200 บาท
31.คุณชโลธร แสงโชติ จำนวน 606 บาท (ซื้อน้ำดื่ม 6 แพคๆละ 100 บาท = 600 บาท)
32.คุณสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ จำนวน 300 บาท
32.คุณเอกชัย เมฆสีขาว จำนวน 100 บาท
33.คุณเปรมฤทัย พัฒนศิริ จำนวน 200 บาท

ขออนุโมธนาสาธุนะครับ


ผมได้เดินทางกลับบ้านและก็นำไปถวายให้กับพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดห้วยหมาก-ลาง ยอดบริจาคทั้งสิ้น 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ขออนุโมธนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง สาธุ.
พร้อมกันนี้ผมขอปิดกับการรับบริจาคผ่านออนไลน์ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป เจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป ขอบคุณครับ