ปณ.แม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงเวลา ปิดเปิด maehongson post office working hour

ประกาศ
ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน
ขยายเวลาให้บริการแล้ว
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการถึง 20.00 น.
รายละเอียดตามภาพ
.ท่านใดกลัวลืมเวลา save รูปนี้เก็บไว้เลย
 — at ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน.

Maehongson post office working hour has changed

Monday to Friday 08.30 – 20.00

Saturday 08.30 – 12.00

Sunday 09.00 – 12.00