นิทานเรื่อง คู่หูดูโอคนหนึ่งฉลาด อีกคนฉลาดแกมโกง โดยพือสีเงิน

นิทานเรื่องคู่หูดูโอคนหนึ่งฉลาดอีกคนฉลาดแกมโกง ให้ข้อคิดคติสอนใจว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ยังมีคนที่ฉลาดกว่าอีก คนที่คิดว่าตัวเองโง่แล้ว ก็ยังมีคนที่โง่กว่าอีก