นิทานเรื่องโถ่ชอแชว โดยพือสีเงิน

นิทานเรื่องโถ่ชอแชว โดยพือสีเงิน เป็นนิทานที่สนุก ให้แง่คิด เอาไว้สอนลูกสอนหลานกันสืบไป