ธาบุโข่ (ซอพระธาตุ) โดยธี เด็กสามหมอก

ธาบุโข่ (ซอพระธาตุ) โดยธี เด็กสามหมอก

IMG_20150811_014027 IMG_20150811_014058 IMG_20150811_014119 IMG_20150811_014128