ธากี่จึ (ซอเรียกขวัญผูกข้อมือ) ของกะเหรี่ยง

IMG_1576

ธากี่จึ (ซอเรียกขวัญผูกข้อมือ) ของกะเหรี่ยง

ที เก๊อะ จ่า มี หมี ซ่า เกว ก่อ เก๊อะ จ่า มี หมี ซ่า เกว

ปวา เหม่ เอาะ สิ ปวา แระ เก ปวา เหม่ เอาะ  เม ปวา แระ เก

แร ลอ บะเลอะ อะ นาเจ  ซุ ญา เปอะ  มา เซ เอาะ เซ

เจ้าของน้ำชื่อเสียงดี       เจ้าของดินน้ำเสียงดี

เรากินเหล้า เรารินเป็นแถว  เรียงให้ถูกต้องตามหลัก เวลา

ไปข้างหน้า พออยู่พอกิน   แก่นแท้ในใจมีความดีงามอยู่

การทำอะไร แล้วเราคำนึงความดีงามเหล่านั้น การดำเนินชีวิต

อย่างถูกวิธี   เราก็ยังสมารถดำเนินชีวิตต่อไป

ที เกอะ จ่า มี หมื่อ ส่า ทอ   ก่อ เกอะ จ่า มี หมื่อ ส่า ทอ

เปอะ เหม่ ออ สิ เปอะ แหร่ ลอ  เปอะ เหม่ เอาะ เม เปอะแหร่ ลอ

แร่ ลอ เลอะ อ๊ะ โข่ ดอ        ซุ ญา เปอะ มา ญอ อ่อ ญอ

เจ้าของน้ำชื่อสวยชื่อยาว         เจ้าของดินชื่อสวยชื่อยาว

เรากินเหล้าเราวางลง           เรากินข้าวเราวางลง

วางลงถูกที่ ที่บนหัว           ไปข้างหน้าทำมาหากินง่าย

สิ่งที่เป็นศีลธรรมความดีงามมีอยู่แล้วเราทำอะไรเราต้องคำนึงถึง

ทุกสิ่งให้รอบด้าน เราอยู่ต่อไปเราก็จะสามารถสืบทอดต่อลูกหลานได้ ดำรงความ

ดีงามไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

ฮี่ เก๊อ จ่า ชอ พา เหม่ เจ๊ะ มา ชก๊ะ หยี่ อะ เหม่ เตอะ เกว

เจ้าของบ้าน หางไก่เป็นเงิน    อย่าทำให้หมู่บ้านอายนะ

ฮี่ เก๊อะ จ่า ชอ พา แหม่ บอ     มา ชก๊ะ หยี่ อะ แหม่ เกว ออ

โป่ว หน่อ กะ ทู หน่อ กะ เจ็ะ     จี๊ ข่อ เด มา เหน่ ออ เซ

** ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต**