คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง งูยักษ์ โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง งูยักษ์ โดย บือพอ

ngoo-yai

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งงูยักษ์จะเลื้อยเข้าไปในหมู่บ้าน

มีขาแต่ผู้คนไม่ย่างก้าว

มีทางแต่ผู้คนไม่เดิน

ด้วยว่างูยักษ์จะกลืนเข้าไปหมดสิ้น”