คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง สัตว์เลี้ยงหมดไป โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง “สัตว์เลี้ยงหมดไป”  โดย บือพอ

ta-po-ka-ler

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งผู้คนจะไม่มีสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป

ช้างที่เลี้ยงไว้ลากซุงก็จะสูญพันธุ์

วัว ควายที่เลี้ยงไว้ไถนาก็จะมลาย

ช้างหัวกลมก็จะหมดยุคไป

ช้างหัวแบนจะเข้ามาแทนที่

วัว ควายใจเนื้อก็จะสิ้นสมัย

วัว ควายใจเหล็กจะย่างกรายเข้ามา”