คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ผีดิบผีร้าย โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ผีดิบผีร้าย โดย บือพอ

pee02
ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

บรรพชนได้กล่าวเตือนไว้เป็นบทสอน

“ผีดิบเป่าแตรเสียงดังมาแต่ไกล

หากเป่าตามจะหลงกลมัน

ผีดิบผีร้ายใจไม่ซื่อ

ไล่ล่ากินเรามาแต่บรรพชน

แม้มาถึงยุคนี้ก็ไล่กินเราอยู่

ผีดิบผีร้ายใจไม่ซื่อ

ลวงเราไปเป็นขี้ทาส นานา ประการ

ผีดิบผีร้ายตีกลองเสียงดังจากไหล่ผา

ด้วยหวังลวงให้ลูกหลานเราเดินไปหา

ผีดิบผีร้ายทัดดอกไม้สีขาว

ด้วยหวังยั่วยวนจิตใจลูกหลานเรา

พี่น้องเอ๋ย! ร่วมจิตร่วมใจกันเถิด

ร่วมต่อต้านผีดิบไล่ล่ากินเรา

รีบๆ ลับดาบลับหอกให้คมเสีย

ยกคมดาบคมหอกขวางทางพวกมันแล”

pee01