คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง มาเรียกพี่เรียกน้อง โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง มาเรียกพี่เรียกน้อง โดย บือพอ

pee-nong

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งจะมีคนมาเรียกเราว่าพี่

จะมีผู้คนมาเรียกเราว่าน้อง

เรียกพี่ก็อย่าขานรับ

เรียกน้องก็อย่าขานตอบ

หากตอบรับจะนำเราสู่ความหายนะ

ด้วยว่าเป็นเพียงกลวิธีหลอกเราให้ตายใจ

ด้วยว่าเป็นเพียงวาจาหว่านล้อมให้ระรื่นหู

ด้วยว่าเป็นเพียงไส้สนกลในที่ไว้ใจไม่ได้

คำพูดเขาอย่างหนึ่ง

จิตใจเขากลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง

ใช่ว่าเขาจะมาเกี้ยวพาราสีเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เขามาหลอกเอาหมากเอาพลูเราไปกินเท่านั้นเอง”