คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แผ่นดินจะพลิกผัน โดย บือพอ


hor-ko-ri
คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แผ่นดินจะพลิกผัน โดย บือพอ

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งแผ่นดินจะพลิกผัน

แผ่นดินจะชำระตัวมันเอง

น้ำจะท่วมทั้งผืนแผ่นดิน

อีกไม่นานนักแผ่นดินจะร้อนระอุ

ผืนปฐพีจะลุกเป็นไฟ

ไม่มีสิ่งใดมีชีวิตอีกต่อไป

เหลือเพียงผีปอบเท่านั้น”