คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ฟ้าถล่ม ลมพัดกระหน่ำ โดย บือพอ


คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ฟ้าถล่ม ลมพัดกระหน่ำ โดย บือพอ

fa-talom

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งฟ้าจะปิดแผ่นดินจะมืด

ฝนจะตกหนัก ฟ้าจะร้องเสียงดังระทึก

ลมจะพัดอย่างรุนแรง

พายุจะโหมกระหน่ำอย่างสุดเหวี่ยง

ไม่มีสิ่งใดต้านทาน ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น

ผู้คนจะปลิวว่อนไปกับสายลม

จับอะไรก็ไม่อยู่ ยึดสิ่งใดก็ไม่มั่น

เว้นแต่ “ตอข้าว” และ “ธูป” เท่านั้น”