คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แมงมุมชักใย โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง แมงมุมชักใย โดย บือพอ

ker-por-lue

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งแมงมุมจะชักใยทั่วขุนเขา

แม่น้ำลำธารจะไหลย้อนกลับ

ผู้คนทั่วแผ่นดินจะขาดแคลนน้ำ

แม่น้ำที่เคยไหลเอ่อนองจะแห้งขอด

แม้แต่มดคันไฟก็สามารถข้ามไปได้