คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า

ปวาโดะปวาซะเนโคล่…ปวาชิปวาซะเนคลิ คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า ธาบทนี้ มีความหมายวว่า คนที่ร่ำรวยมีเงินทองมากแล้วจะมีความหลงไหลในทรัพย์สินเงินทอง มีจิตใจที่คับแคบ เป็นคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่มีน้ำใจประเสริฐจะดีกว่า หรืออีกความหมายหนึ่งว่า คนเรายิ่งมีความเจริญมากขึ้นจิตใจของผู้คนก็ยิ่งต่ำลง หรืออ่านได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/554891?554891