คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ม้ามีเขา โดย บือพอ

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ม้ามีเขา โดย บือพอ ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ “ถึงวาระหนึ่งม้าจะมีเขาขึ้น ผู้คนจะขี่ม้าเพ่นพ่านทั่วหมู่บ้าน จงทำจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกหลานจะตายเสียสิ้น”