คนขึ้นต้นไม้เก่ง ตกต้นไม้ตาย…คนว่ายน้ำเก่ง จมน้ำตาย

ปกฺาถ่อเส่เซ ปกฺาลอแท๊ะซี…ปกฺาป่อทีเซอ ปกฺาลออึซีคนขึ้นต้นไม้เก่ง ตกต้นไม้ตาย…คนว่ายน้ำเก่ง จมน้ำตายในชีวิตคนเรานั้นไม่มีความแน่นอน ถึงแม้เราจะมีความเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ก็อาจจะมีพลาดพลั้งในเรื่องนั้นๆได้ ธาบทนี้ได้สอนเราให้รู้ว่า อย่าประมาทอวดเก่ง ในสิ่งที่ตนเองรู้และอย่าคิดว่าผู้อื่นไม่รู้ คนที่ประมาทอวดเก่งในเรื่องใดก็จะตายในเรื่องนั้น