ว่าด้วยเรื่อง คนงาม

วิถีชีวิตอันเรียบง่าย ‘

อัตลักษณ์แห่งล้านนา ท่ามกลางแห่งยุคโลกาภิวัฒน์

Lanna Basic Look ” ด้วย Mix & Match เสื้อไทลื้อกับยีนส์ เทรนด์แฟชั่นล้านนาร่วมสมัย

สไตล์เรียบง่าย ด้วยความหลากหลายของชาติพันธ์บนพื้นแผ่นดินมหานครแห่งล้านนา จึงเป็นแรงบันดาลใจ !!

“แม่ญิงล้านนา” ณ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560

      ไว้ใจได้กา - ลานนา คัมมินส์

cr.กองประกวดนางสาวเชียงใหม่