ธา ที่เกี่ยวกับชีวิตและความรักระหว่างหญิงชายของกะเหรี่ยง

kr1

“ธา” ที่เกี่ยวกับชีวิตและความรักระหว่างหญิงชายของกะเหรี่ยง

1. ตือ เลอะ เจ๊าะ มี ถ่อ เดาะ นา      เจ๊าะ เต่อ โอะ ลอ ข่อ เต่อ กฺา

ถึงวันที่เรารู้ว่าเรารักกัน           พี่จะไม่อยู่เดียวดายอีกต่อไป

2.   มี เต่อ ยุ้ แก เต่อ กว่า ลา           ลา เต่อ ทู่ เส่อ ยื่อ บะ นา

หลับไปตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาดูดวงจันทร์   ดวงจันทร์ยังไม่ตรงหัว ใจคิดถึงเจ้า

3.   ชิหมื่อถ่อ ชิหมื่อ เกะ กวอ           ชิ ฉ่า ถ่อ ชิ ฉ่า เกะ กวอ

ถ่อ เดอะ หมื่อ เก่อ ยอ เก่อ ยอ     ถ่อ เดอะ ลา เก่อ ยอ เก่อ ยอ

บะ อ่า ดอ เก่อ ปรื่อ ลอ                      เก่อ ปรื่อ ลอ แช๊ะ หน่อ เดอะ เจ๊าะ

ขึ้นเดือนกันยายน คืนจันทร์เสี้ยว           ขึ้นเดือนตุลาคม คืนจันทร์เสี้ยว

ค่อยๆขึ้นตามวิ ถีดวงอาทิตย์              ค่อยๆขึ้นตามวิถีดวงจันทร์

ขึ้นถึงกลางฟ้าส่องแสงลงมา               ส่องลงมาถูกน้องกับพี่

4. เยอ บะ นา เส่อ เกว เส่อ เกว        ดิ เป่อ กว่า เยอ บะ บิ เบ

คิดถึงเธอคิดถึงเสมอ                เหมือนมองดูนกบิเบ (นกพญาไฟ)

5. ซะ โอะ เหน่ นา โอะ เหน่ แต                   ดิ เส่ ลอ ชู หว่า ลอ แชะ

หัวใจพี่มีไว้ให้เธออย่างแน่แท้        เหมือนไม้เหมือนไผ่ ปักลงอย่างมั่นคง

6. ลู้ ต่า เต่อ เก ฮ่อ หน่อ เฮอ                    ลู้ ต่า เก ลอ บะ ต่า เออ

อย่าไปเลือกมากนะน้องเอ๋ย                เลือกแต่ของดี กลับได้ของเลว

7.  แน เหน่อ ลู้ ดี อ่า เพลอะ ชี        ลู้ ลู้ บะ เก อะ อึ ซี

เธอเลือกแตงสิบลูก            เลือกไปเลือกมาได้แตงเน่า

8.อ พว่า เดอะ พอ หมื่อ เต่อ นี        หมื่อ เต่อ นี แกะ อ่า นี ชี

แยกกับเจ้าหนึ่งวัน                  เหมือนกับเป็นเวลาหนึ่งปี

9. เหน่อ โหม่ ลู้ ปกา โดะ ปกา ทอ     ลู้ เลอ อ่า เดาะ บะ เก่อ ชอ

แม่ของเจ้าเลือกแต่คนใหญ่คนโต          เลือกแต่คนที่ได้ขี่ช้าง

10. เก่อ ชอ แอะ เดาะ อ่า แม วา      หน่อ แว แอะ เดาะ อ่า มี ซา

ช้างพลายพอใจกับงาที่ขาว                เธออยากเป็นคนมีชื่อ

11. กว่า เลอะ เหน่อ ซะ โอะ หน่อ เฮอ   เจ๊าะ มา โอ่ นา เตอ เซ เลอ

ตามแต่เธอจะมีใจ          พี่ช่วยเธอไม้ได้แล้ว

12.  ปกา เหม่ ดิ พอ มี พอ เทอ        ดิ แน เต่อ เก ฮ่อ หน่อ เฮอ

คนอื่นเขาเหน็บดอกไม้ป่า         เจ้าอย่าเหน็บเลยนะน้องเอ๋ย

13. เย่อ โอะ เย่อ ซะ โอะ เหน่ นา     เหน่อ ซะ โอะ ปกา เลอ อ่า กา

ฉันมีใจให้กับเธอ             แต่เธอมีใจให้กับคนอื่น

14. ลอ พว่า ดิ พอ หร่า โข่ ซู           เม จิ เบาะ ที ข่า ญา ซุ

จากกันดั่งดอกไม้ทิ้งกลิบ            ข้าวผสมน้ำขมเหมือนน้ำยาสูบ

15. เม เต่อ วา ที เต่อ แล ชอี          เก๊าะ เอาะ โถ่ บอ ฆ้า เด คี

ข้าวไม่ขาวน้ำไม่ใส                          ตะแคงเรียกนกเหลืองมากิน

16. เจาะ เหม่ โถ่ เกาะ อ่า เนาะ บอ   เส่ ทู๊ เค้าะ เต่อ น๊า จ่อ ลอ

หากพี่เป็นนกกะฮังปากเหลือง            ไม้ยอดหักจะไม่บินลงเกาะ

17. เส่อ กวิ โข่ เป๊อะ หน่า เบลอะ กอ           เกลอ เหน่อ ซะ ชิ โดะ แหล่ พอ       กอกล้วยถูกควายขวิดเล่น                     สะใจเธอมากแค่ไหน

18. โต่ เหน่ เจ๊าะ มุ ส่า มี กอ          เจ๊าะ เอาะ เจ๊าะ สะ เต่อ ขื่อ ลอ

ตำพริกสุกแดงให้กับพี่                     พี่กิน ใจพี่ไม่เย็นลง

19. หน่อ แล เลอ ปลี โข่ เหม่ เส       เจ๊าะ แล เลอ บอ อ่า นา เจ

หากเธอเดินบนเส้นเชือกได้                พี่จะเดินบนคมหอก

20. เส่ ซู อ่า พอ โอ่ะ เต่อ เด           เต่อ แกะ โหม่ เจอ บ่า เก่อ เซ

ไม้ดำออกดอกกิ่งเดียว       ไม่ได้เป็นสะใภ้แม่ก็ไม่เป็นไร