คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ม้ามีเขา โดย บือพอ


ker-se-nor-tor

คำตักเตือนจากบรรพชน เรื่อง ม้ามีเขา โดย บือพอ

ลูกหลานเอ๋ย ! จงฟังให้ดีๆ นะ

“ถึงวาระหนึ่งม้าจะมีเขาขึ้น

ผู้คนจะขี่ม้าเพ่นพ่านทั่วหมู่บ้าน

จงทำจิตใจให้มั่นคงเข้าไว้

ไม่เช่นนั้นแล้วลูกหลานจะตายเสียสิ้น”