คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า

default_2013-11-29_111227
ปวาโดะปวาซะเนโคล่…ปวาชิปวาซะเนคลิ

คนรวยใจเท่าหอย…คนจนใจเท่าเต่า

ธาบทนี้ มีความหมายวว่า คนที่ร่ำรวยมีเงินทองมากแล้วจะมีความหลงไหลในทรัพย์สินเงินทอง มีจิตใจที่คับแคบ
เป็นคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่มีน้ำใจประเสริฐจะดีกว่า หรืออีกความหมายหนึ่งว่า คนเรายิ่งมีความเจริญมากขึ้นจิตใจของผู้คนก็ยิ่งต่ำลง

หรืออ่านได้ที่ http://www.gotoknow.org/posts/554891?554891