ก่อนกินให้เป่า ก่อนพูดให้คิด…รีบกินจะสำลัก รีบพูดจะผิดพลาด

default_2013-12-06_090019

เก่อเอาะอูซู่ เก่อโตโชโหม่…เอาะพึเฉ่อพึ เก่อโตพึ เก่อหม่าพึ

ก่อนกินให้เป่า ก่อนพูดให้คิด…รีบกินจะสำลัก รีบพูดจะผิดพลาด

ก่อนที่จะทำสิ่งใดก็ตามต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเสมอ หากเราทำสิ่งใดโดยไม่มีสติก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ธาบทนี้จึงสอนให้คนเรานั้นตระหนักและระลึกเสมอว่าก่อนที่จะทำสิ่งใดต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เปิดปัญหาและเสียใจในภายหลัง